می تونی بحث درباره برای ترک یک عادت چند روز زمان لازم است؟ علم به شما می‌گوید را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!