می تونی بحث درباره چرا انگیزه ندارم؟ جواب سوالت دقیقا اینجاست. را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!