می تونی بحث درباره 5 عادت افراد موفق که باعث خوشبختی آنها می‌شود را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!