می تونی بحث درباره ترک تنبلی در 30 ثانیه با تکنیک 555 را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!