اصلاح باور غلطی که مانع نه گفتن ما می‌شود

توانایی نه گفتن به دیگران یک مهارت ضروری است. کسانی که این مهارت را ندارند همواره دچار مشکلات و چالشهای مختلفی می شوند.
یکی از مهمترین عوامل این مهارت ریشه ها و معنای نه گفتن در ناخودآگاه ماست.
اگر بتوانیم این معنا را تغییر دهیم نه گفتن برای ما ساده تر می شود.
در این ویدیو نگاهی متفاوت داریم به معنی نه گفتن به دیگران.

این ویدیو بخشی ار وبینار مهارت نه گفتن است.

دیدگاهتان را بنویسید