پکیج رفع اهمالکاری و کمالگرایی

این پکیج شامل دو  دوره رفع اهمالکاری و رهایی از تله کمال گرایی است   دوره رفع اهمالکاری برای شما…

۵۳۰هزار تومان

رهایی از تله کمال‌گرایی

کمال گراها، برای خودشان ارزشی قایل نیستند مگر آنکه بتوانند بیشترین حد بازدهی و عملکرد را داشته باشند. به عبارت…

۳۷۵هزار تومان

فیلم کارگاه رفع اهمال‌کاری با شناخت اهمال‌کار درون

برای شما هم پیش آمده است که : • تصمیم به ایجاد یک تغییر مثل ورزش کردن، ترک سیگار، یادگیری زبان…

۳۵۵هزار تومان

مهارت کشف دروغ

چگونه علائمی را که نشان می دهد شخصی دارد دروغ می گوید را تشخیص دهیم ؟  دروغگویی و فریب از…

۵۹هزار تومان